Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

 1. Làm quen với HTML

 2. Các thẻ tiêu đề

 3. Thẻ đoạn văn

 4. Chữ đậm, chữ nghiêng

 5. HTML semantic

 6. Thẻ danh sách

 7. Sử dụng liên kết

 8. Sử dụng hình ảnh

 9. Tra cứu thẻ HTML

 10. Comments và blank space

 11. Tính hợp lệ của HTML

 12. Làm quen với CSS

 13. Tính thừa kế CSS

 14. Thẻ inline và block

 15. CSS selectors cơ bản

 16. Đệm, viền, khoảng lề

 17. Đơn vị trong CSS

 18. Làm việc với màu sắc

  • Màu sắc trong CSS
  • Quy đổi RGB sang Hex?
  • Một số cách viết màu sắc khác
  • Trường hợp sử dụng màu sắc
 19. Làm việc với background

 20. Làm việc với font chữ

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn