HTML/CSS | Liên kết và hình ảnh

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero
  • Thêm liên kết vào hình ảnh
  • Sử dụng nguồn ảnh miễn phí

Thêm liên kết vào hình ảnh

Để thêm liên kết cho hình ảnh bạn chỉ cần sử dụng một thẻ <a> bao bọc lấy hình ảnh.

Ví dụ:

Một số tình huống có thể thêm liên kết cho hình ảnh:

  • Nhấn vào một hình ảnh quảng cáo, banner để xem thông tin
  • Nhấn vào ảnh đại diện của một người để vào trang cá nhân
  • Nhấn vào ảnh một khóa học, sản phẩm, bài viết để vào trang chi tiết

Sử dụng nguồn ảnh miễn phí

Tại đây là địa chỉ các trang web cung cấp ảnh chất lượng và miến phí. Danh sách dưới đây vẫn có thể được cập nhật thêm trong tương lai.

Nguồn ảnh cực đẹp và chất:

Tóm tắt

  • Để thêm liên kết cho hình ảnh bạn chỉ cần sử dụng một thẻ <a> bao bọc lấy hình ảnh.
  • Có thể sử dụng ảnh chất lượng và miễn phí tại https://unsplash.com để phục vụ học tập.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn