HTML/CSS | So sánh display, opacity và visibility

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero
 • Giống và khác nhau
 • Trường hợp sử dụng
 • display: none
 • opacity: 0
 • visibility: hidden

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về trường hợp sử dụng của 3 thuộc tính:

 • display: none
 • opacity: 0
 • visibility: hidden

Giống và khác nhau

# display: none opacity: 0 visibility: hidden
Ẩn khỏi giao diện
Chiếm không gian
Có thể tương tác
Ẩn phần tử con
Tính thừa kế
Hiển thị phần tử con
Hỗ trợ Animations

Trường hợp sử dụng

display: none

 • Ẩn và loại bỏ không gian/diện tích của phần tử khỏi bố cục trang web
 • Không cần hiệu ứng chuyển tiếp (transition)

opacity: 0

 • Tăng/giảm độ mờ của phần tử HTML trên giao diện trang web
 • Kết hợp với transition để tạo hiệu ứng chuyển tiếp như:
  • Fade in: từ từ hiện lên
  • Fade out: từ từ ẩn đi

visibility: hidden

 • Ẩn phần tử mà không làm thay đổi bố cục trang web (không gian của phần tử không bị loại bỏ)
 • Kết hợp với transitionopacity để tạo hiệu ứng chuyển tiếp như:
  • Fade in: từ từ hiện lên
  • Fade out: từ từ ẩn đi

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn