HTML/CSS | Comments trong HTML

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero
<!-- Viết bình luận của bạn ở đây / Write your comments here -->

Tóm tắt

  • Cú pháp comments trong HTML luôn bắt đầu bằng <!-- và kết thúc bằng -->.
  • Comments là đoạn văn bản do người viết code thêm vào để cung cấp lời giải thích rõ ràng cho đoạn code, ghi chú cho bản thân hoặc đồng nghiệp trong tương lai.
  • Không nên sử dụng comments cho những thứ đã rõ ràng. Ví dụ: “Thẻ <h1> dùng làm tiêu đề chính của trang web”. Khi mới học, bạn có thể tự comments như thế này. Nhưng khi làm dự án thực tế, không nên comments những thứ mà nhà phát triển nào cũng hiểu.
  • Nội dung các comments không được trình duyệt hiển thị. Vì vậy, nó không làm ảnh hưởng tới kết quả hiển thị của trang web.
  • Tránh quên cú pháp đóng comment -->, nếu quên phần còn lại của tệp HTML sẽ trở thành comments.
  • Không sử dụng được cú pháp comments lồng nhau.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn