HTML/CSS | HTML Reference

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

HTML Reference là một trang web giúp bạn tra cứu các thẻ trong HTML có ví dụ đi kèm.

Bạn có thể tìm kiếm theo tên thẻ, lọc theo loại thẻ (meta, self-closing, v.v) để tra cứu.

Truy cập: https://htmlreference.io

Mục đích sử dụng:

  • Tra cứu loại thẻ
  • Tra cứu thuộc tính

Các bạn xem thêm hướng dẫn trong video nhé.

Tóm tắt

  • Trang web htmlreference.io giúp bạn tra cứu nhanh các thẻ trong HTML có ví dụ đi kèm.
  • Một số trường hợp nên sử dụng trang web này:
    • Tra cứu nhanh thẻ HTML và thuộc tính của nó
    • Tra cứu xem một thẻ thuộc loại thẻ nào (self-closing, inline, block, v.v)

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn