HTML/CSS | Thẻ tiêu đề h3, h4, h5, h6

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Thẻ tiêu đề h3 - h6

Qua các bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu chi tiết về thẻ <h1><h2>. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ h còn lại:

 • h3
 • h4
 • h5
 • h6

Tương tự như cách thẻ <h2> liên quan tới thẻ <h1>:

 • Thẻ <h3> là tiêu đề con của thẻ <h2>
 • Thẻ <h4> là tiêu đề con của thẻ <h3>
 • Thẻ <h5> là tiêu đề con của thẻ <h4>
 • Thẻ <h6> là tiêu đề con của thẻ <h5>

Các thẻ càng gần với h6 càng ít được sử dụng. Bạn cũng không cần phải sử dụng tất cả các thẻ h, nó tùy thuộc vào nội dung bạn muốn thể hiện.

Mục tiêu của việc sử dụng các thẻ h là để tạo ra cấu trúc phân cấp nội dung cho trang web của bạn. Giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng hiểu được nội dung mà trang web đang đề cập.

Tránh bỏ qua các cấp độ

Khi sử dụng các thẻ h, bạn nên tránh bỏ qua các cấp độ tiêu đề. Nếu bạn đang sử dụng thẻ h1, thì sau đó nên là thẻ h2. Tránh bỏ qua thẻ h2 mà đi tới luôn thẻ h3. Tương tự như vậy cho tới thẻ h6.

Các thẻ tiêu đề và SEO

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization - SEO) là hoạt động tối ưu trang web nhằm nâng cao thứ hạng trang web trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Các tiêu đề có vai trò quan trọng trong SEO, nó cung cấp nội dung từ khóa và cấu trúc phân cấp nội dung trang web cho các công cụ tìm kiếm. Từ đó, các công cụ tìm kiếm như Google Search có thể đánh giá, phân tích và xếp hạng cho trang web.

Bạn có thể thử tìm kiếm trên Google:

 • học html css
 • học javascript

Bạn sẽ thấy trang web fullstack.edu.vn của F8 được xếp hạng đầu tiên. Việc sử dụng các thẻ tiêu đề là một trong những điểm quan trọng giúp Google hiểu được nội dung của trang web của F8.

Tóm tắt

 • Trong HTML có 6 thẻ tiêu đề từ h1 - h6. Trong đó h1 là cấp cao nhất, h6 là cấp thấp nhất
 • Các thẻ càng gần với h6 càng ít được sử dụng. Bạn cũng không cần phải sử dụng tất cả các thẻ h, nó tùy thuộc vào nội dung bạn muốn thể hiện
 • Tránh bỏ qua các cấp độ tiêu đề. Nếu bạn đang sử dụng thẻ h1, thì sau đó nên là thẻ h2. Tránh bỏ qua thẻ h2 mà đi tới luôn thẻ h3
 • Các tiêu đề có vai trò quan trọng trong SEO, nó cung cấp nội dung từ khóa và cấu trúc phân cấp nội dung trang web cho các công cụ tìm kiếm

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn