HTML/CSS | CSS mặc định

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Tóm tắt

  • Các thuộc tính CSS có nhãn user agent stylesheet là thuộc tính mặc định được trình duyệt tự động thêm vào. Bạn có thể kiểm tra được điều này thông qua DevTools.
  • CSS mặc định (user agent stylesheet) có độ ưu tiên thấp nhất, bất cứ code CSS nào được viết bởi bạn (ExternalInternalInline) sẽ luôn ghi đè các thuộc tính mặc định.
  • Các trình duyệt khác nhau (khác phiên bản, khác nhà cung cấp, v.v) có thể có các thuộc tính CSS mặc định khác nhau.
  • Tra cứu các thuộc tính CSS mặc định của trình duyệt áp dụng lên các thẻ HTMLCSS Default Values (những giá trị là internal value phụ thuộc vào mỗi trình duyệt).

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn