HTML/CSS | Boilerplate là gì và cách sử dụng

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Boilerplate là gì?

✨ Trong lập trình, boilerplate được coi là những đoạn code được tiêu chuẩn hóa và tái sử dụng ở nhiều nơi mà ít khi có sự thay đổi. Thay vì chúng ta phải viết đi viết lại những đoạn code đó nhiều lần thì boilerplate thường được tạo sẵn bằng một cách nào đó giúp tiết kiệm thời gian hơn khi sử dụng (ví dụ như: phím tắt, cú pháp tắt, vv).

Tạo cấu trúc file HTML

Qua những bài học trước bạn phải tạo cấu trúc file HTML bằng cách viết code thủ công (ví dụ như: DOCTYPE<html><head> và <body>). Tin vui là bạn không cần phải viết lặp lại chúng nhiều lần mỗi khi tạo file HTML mới nữa.

Bạn có thể tạo nhanh bằng cách gõ ! và sau đó nhấn phím Tab như sau:

Đây là một trong số tính năng của Emmet mà bạn sẽ được học sau một vài chương tới.

Trong hầu hết mọi trường hợp bạn chỉ cần thay đổi lại thuộc tính lang và nội dung thẻ <title>.

Tóm tắt

  • Boilerplate được coi là những đoạn code được tiêu chuẩn hóa và tái sử dụng ở nhiều nơi mà ít khi có sự thay đổi
  • Có thể tạo nhanh cấu trúc HTML cơ bản bằng cách gõ ! và sau đó nhấn phím Tab (được hỗ trợ bởi Emmet)

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn