HTML/CSS | Thẻ tiêu đề - Tóm tắt chương

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương tìm hiểu về các thẻ tiêu đề 🎉

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thẻ thể hiện các đoạn văn bản, thẻ <p>.

Tóm tắt

  • Trong HTML có 6 thẻ tiêu đề, từ h1 - h6. Số 1 - 6 thể hiện cấp độ (tiếng Anh: Level) của thẻ. Thẻ <h1> có cấp độ cao nhất, thẻ <h6> có cấp độ thấp nhất.
  • Sử dụng các thẻ h dựa trên ý nghĩa nội dung trang web. Tránh chỉ sử dụng thẻ h vì kích thước phông chữ của bản thiết kế.
  • Đảm bảo sử dụng tối đa một thẻ <h1> trên mỗi trang đơn.
  • Không nên bỏ qua các cấp thẻ tiêu đề. Nếu bạn có thẻ <h1>, thì cấp tiêu đề sau sẽ là <h2>, sau nữa là <h3>, … cho tới <h6>.
  • Không cần phải sử dụng toàn bộ các thẻ h, việc sử dụng các thẻ h phụ thuộc vào dàn ý hoặc nội dung trang web. Thông thường, các thẻ càng gần <h6> càng ít được sử dụng.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn