HTML/CSS | Nên dùng đơn vị nào?

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero
  • Đơn vị tuyệt đối
  • Đơn vị tương đối

Đơn vị tuyệt đối

    • Không tốt cho việc sử dụng trên nhiều màn hình khác nhau.
    • Phù hợp sử dụng cho các trường hợp cố định: in ấn, hóa đơn, thiệp quà tặng, v.v những thứ có kích thước cố định theo tiêu chuẩn.
    • Không đáp ứng tốt khả năng truy cập, kích cỡ phông chữ không đáp ứng theo cài đặt từ trình duyệt.
    • Sử dụng khi tạo các đường viền, các đường viền này sẽ không bị thay đổi trên các kích thước màn hình khác nhau.

Đơn vị tương đối 

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn