HTML/CSS | Background-clip

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Thuộc tính background-clip

Trong Box Model, border, padding, content là 3 thành phần được đổ màu nền/ảnh nền. Thuộc tính background-clip quyết định màu nền/ảnh nền trong một phần tử được đổ từ thành phần nào.

Thuộc tính background-clip bao gồm 3 giá trị:

 • border-box là giá trị mặc định. Ảnh nền/màu nền sẽ được đổ từ border vào
 • padding-box sẽ đổ ảnh nền/màu nền từ padding vào
 • content-box thì chỉ được đổ ngay ở content

Ví dụ:

Bạn hãy thay đổi lần lượt các giá trị còn lại để hiểu rõ hơn về giá trị của thuộc tính background-clip.

Tóm tắt

 • Thuộc tính background-clip quyết định màu nền/ảnh nền trong một phần tử được đổ từ thành phần nào.
 • Bao gồm 3 giá trị:
  • border-box là giá trị mặc định. Ảnh nền/màu nền sẽ được đổ từ border vào
  • padding-box sẽ đổ ảnh nền/màu nền từ padding vào
  • content-box sẽ chỉ được đổ ở content

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn