HTML/CSS | Chữ đậm chữ nghiêng - Tóm tắt chương

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc chương tìm hiểu về các thẻ <b><strong><i><em> 🎉

Hãy cùng tóm tắt lại toàn bộ kiến thức đã học nhé!

Tóm tắt

  • Ngữ nghĩa là rất quan trọng trong HTML, hầu hết mọi thẻ trong HTML là thẻ có ngữ nghĩa. Việc sử dụng đúng ngữ nghĩa chính là cách để sử dụng đúng mục đích của thẻ được tạo ra.
  • Thẻ <b> sử dụng cho nội dung muốn gây sự chú ý. Nội dung của nó được hiển thị dưới dạng chữ in đậm.
  • Thẻ <strong> thể hiện sự quan trọng, nghiêm trọng, cấp bách, v.v.
  • Thẻ <i> sử dụng cho các trường hợp viết nghiêng theo quy tắc chính tả như: tên một tác phẩm, trích dẫn một câu nói, v.v.
  • Thẻ <em> thể hiện sự nhấn mạnh như: nhấn mạnh từ, nhấn mạnh trọng âm, v.v.
  • Khi phải lựa chọn giữa ngữ nghĩa và styles, nên ưu tiên chọn ngữ nghĩa. Vì styles có thể sửa bằng CSS, còn ngữ nghĩa thì không.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn