HTML/CSS | Chi tiết về ngôn ngữ HTML

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Giới thiệu HTML

HTML (HyperText Markup Language, ý nghĩa: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Đúng vậy, HTML là ngôn ngữ đánh dấu, nó cung cấp cú pháp để đánh dấu nội dung và không chứa logic lập trình chẳng hạn như if...else.

HTML là ngôn ngữ đánh dấu, HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình.

Ngôn ngữ đánh dấu

Hiểu đơn giản, ngôn ngữ đánh dấu sẽ giúp bạn có thể đánh dấu nội dung theo cách mang lại ý nghĩa cho nội dung đó. Hãy tưởng tượng, bạn đang sử dụng một trình soạn thảo và muốn in nghiêng một đoạn văn bản.

Hãy xem ví dụ dưới đây:

Việc bạn chọn đoạn văn và in nghiêng chúng chính là một ví dụ cho việc đánh dấu, và trong HTML, chúng ta sẽ đánh dấu nội dung bằng cách sử dụng thẻ mở và thẻ đóng.

Tương tự như ví dụ trước, nhưng sử dụng HTML để đánh dấu:

Hôm nay là <i>một ngày đẹp trời!</i>

Kết quả

Bản chất của việc xây dựng giao diện trang web là xác định các thành phần nội dung và đánh dấu chúng bằng các thẻ HTML. Để tạo ra giao diện trang web hoàn chỉnh chúng ta sẽ cần sử dụng thêm CSS (chúng ta sẽ học về CSS trong vài chương tới).

Siêu văn bản

Siêu văn bản (hypertext) là loại văn bản chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau như: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, … và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác. Trong khi đó, văn bản thông thường (không phải siêu văn bản) chỉ bao gồm nội dung văn bản và hình ảnh. Ví dụ: một tờ báo, các trang trong một cuốn sách, … không phải là siêu văn bản.

Chính trang web này là một siêu văn bản. Tới được bài học này, chắc hẳn bạn đã trải qua nhiều loại nội dung khác nhau như: văn bản, hình ảnh, video, ... và các siêu liên kết. Như vậy, bạn có thể kết luận các trang web chính là siêu văn bản và HTML là ngôn ngữ để tạo ra chúng.

Cú pháp HTML cơ bản

Cú pháp cơ bản của HTML bao gồm thẻ mở và thẻ đóng.

Quan sát ví dụ sau:

<h1>Hôm nay là một ngày đẹp trời</h1>

Trong ví dụ trên, chúng ta có 1 thẻ h1. Thẻ h1 này được tạo nên từ thẻ mở <h1> và thẻ đóng </h1>.

Trong HTML có rất nhiều thẻ. Tuy nhiên, trong bài này chúng ta chưa đề cập tới số lượng các thẻ và ý nghĩa của chúng. Mục tiêu của bài này là các bạn nắm được cú pháp cơ bản khi sử dụng các thẻ trong HTML.

Tóm tắt

  • HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
  • HTML là ngôn ngữ đánh dấu, HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình
  • Siêu văn bản (hypertext) là loại văn bản chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau như: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, … và các siêu liên kết
  • Cú pháp cơ bản của HTML bao gồm thẻ mở và thẻ đóng. Ví dụ: Hôm nay là <i>một ngày đẹp trời!</i> thì <i> là thẻ mở, </i> là thẻ đóng.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn