HTML/CSS | Tóm tắt chương - Tính hợp lệ của HTML

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Hãy cùng nhìn lại tóm tắt kiến thức trong chương này bạn nhé.

Tóm tắt

 • Code HTML sẽ không hợp lệ khi vi phạm các nguyên tắc sử dụng HTML của W3C.
 • Sử dụng trang web validator.w3.org để kiểm tra tính hợp lệ của code HTML.
 • Trình duyệt sẽ tự thêm các thẻ <html><head><body> nếu code HTML không có các thẻ này.
 • Có thể không viết thẻ <head> và <body> trong code HTML mà vẫn đảm bảo tính hợp lệ theo W3C. Tài liệu của W3C cũng cho biết đây là 2 thẻ optional (không bắt buộc sử dụng).
 • Để đảm bảo tính hợp lệ của HTML theo tiêu chuẩn của W3C cần đáp ứng các yếu tố:
  • Có khai báo DOCTYPE
  • Có khai báo thuộc tính lang cho thẻ <html>
  • Có sử dụng thẻ <title>
 • Tài liệu tối ưu HTML của Google có đề cập tới việc bỏ đi các thẻ optional để tối ưu dung lượng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý khi áp dụng vì nhiều nhà phát triển có thể chưa biết điều này.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn