HTML/CSS | Thẻ strong và thẻ b

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero
 • #Giống nhau
 • #Khác nhau
 • #Thẻ strong
 • #Trường hợp sử dụng
 • Trong các bài học trước, chúng ta đã biết thẻ <b> được sử dụng để in đậm nội dung. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức và tìm hiểu thêm về thẻ <strong> các bạn nhé.

  Giống nhau

  Thẻ <b><strong> giống nhau về cách hiển thị, các trình duyệt hiển thị nội dung của 2 thẻ này dưới dạng chữ in đậm.

  Ví dụ:

  Khác nhau

  Thẻ <b><strong> khác nhau về ngữ nghĩa và mục đích sử dụng.

  Thẻ b

  Thẻ <b> thường được sử dụng để in đậm một đoạn văn bản, nhằm thu hút sự chú ý của người đọc vào nội dung này.

  Thẻ strong

  Thẻ <strong> sử dụng khi muốn thể hiện sự quan trọng, nghiêm trọng, khẩn cấp, v.v

  Trường hợp sử dụng

  Phần lớn thời gian chúng ta sử dụng thẻ <b><strong> là vì chúng ta muốn in đậm một phần nội dung. Trong thực tế, đôi khi việc lựa chọn thẻ <b> hay <strong> có thể là sự ngẫu hứng của người viết code (trong trường hợp chưa nắm được ngữ nghĩa của thẻ).

  Vậy sử dụng 2 thẻ này như thế nào cho đúng?

  Các bạn có thể tuân theo cách sau:

  • Khi chỉ muốn in đậm nội dung: sử dụng thẻ <b> hoặc CSS, với mục đích in đậm để gây sự chú ý thông thường thì sử dụng thẻ <strong> chưa hợp lý về ngữ nghĩa.
  • Khi muốn thể hiện nội dung là quan trọng: sử dụng thẻ <strong> là hợp lý, thẻ <b> hoặc CSS sẽ chưa hợp lý vì không có ngữ nghĩa thể hiện sự quan trọng.

  Tóm tắt

  • Nội dung trong thẻ <b><strong> đều được trình duyệt hiển thị dưới dạng chữ in đậm, kết quả hiển thị là giống nhau.
  • Sự khác khác giữa <b><strong> là về mặt ngữ nghĩa sử dụng
  • Thẻ <b> sử dụng khi đơn giản là muốn gây sự chú ý vào một đoạn nội dung
  • Thẻ <strong> sử dụng khi muốn thể hiện sự quan trọng, nghiêm trọng, khẩn cấp, v.v

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn