C++ | Hướng dẫn tải và cài đặt Dev-C++ mới nhất

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

I. Tải và cài đặt Dev-C++

Dev-C++ là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) miễn phí và mã nguồn mở được sử dụng để viết chương trình C và C++. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt Dev-C++ trên máy tính của bạn:

Yêu cầu hệ thống:

  • Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-bit hoặc 64-bit)
  • RAM: Tối thiểu 1GB
  • Dung lượng ổ cứng: Tối thiểu 500MB

II. Hướng dẫn cài đặt Dev C

1. Tải Dev C++

Bạn truy cập vào website của Dev C++ trên trình duyệt web, bấm Download để tải chương trình về máy.

Link tải Dev C++

2. Cài đặt Dev C++

Bước 1: Mở file cài đặt Dev C++, chọn ngôn ngữ tiếng Anh (English) và bấm OK.

Mở file cài đặt Dev C++

Bước 2: Cửa sổ License Agreement hiện lên, bấm Agree.

Bấm I Agree

Bước 3: Ở cửa sổ Choose Components, tiếp tục bấm Next.

Bấm Next

Bước 4: Bấm Browse để chọn nơi cài đặt Dev C++ (nếu cần) và bấm Install để tiến hành cài đặt.

Chọn nơi cài đặt Dev C++ và bấm Install

Bước 5: Bấm Finish để hoàn thành cài đặt.

Bấm Finish

III. Hướng dẫn sử dụng DEV C++

Lần đầu chạy Dev C++ bạn sẽ cần cấu hình một số thông tin như ngôn ngữ, giao diện (font, color)

Đây là giao diện của Dev C++

Ví dụ C/C++ Hello World trên Dev C++

Chọn File/New/Source File (Hoặc ấn Ctrl+N) để tạo file

Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

#include <stdio.h>

int main() {
printf("Hello World!");
return 0;
}

Sau đó lưu lại thành file Hello.cpp (với C++) hoặc Hello.c (với C)

Trong ví dụ này mình lưu thành file Hello.cpp và lưu ở folder D:\programming

Chạy file Hello.cpp trên bằng cách chọn Execute/ Compile & Run (hoặc ấn F11)

(Compile là để biên dịch thành file Hello.exe, Run là để chạy file .exe vừa biên dịch)

(Lưu ý, nếu bạn không cài trình biên dịch C/C++(Boost C++) tích hợp sẵn với với Dev C++ thì bạn phải cấu hình compiler cho Dev C++)

Kết quả:

File Hello.exe được tạo ra

Màn hình hiển thị dòng chữ ‘Hello World!

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn