Trọn Bộ Phần Mềm Lập Trình PLC Mitsubishi - GX Works 2, GX Works 3, GT Designer 2, GT Designer 3, Simulation

Ở bài này trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn cài bộ phần mềm lập trình Mitsubishi bao gồm phần mềm lập trình PLC và HMI

Trọn Bộ Phần Mềm Lập Trình PLC Mitsubishi

Đầu tiên các bạn tải phần mềm theo link dưới đây :

Link:

Sau khi tải về ta sẽ được 2 file như sau :

Thư mục “GT Work 3 ” là thư mục cài đặt phần mềm lập trình HMI
Thư mục “GX Works2” là thư mục cài đặt phần mềm lập trình PLC

Cài đặt phần mềm lập trình PLC

Bước 1 :Giả nén file rar và Mở thư mục GX Works2

Bước 2 : Mở thư mục iQWorks 2.07H EU DVD1 

Bước 3 : Kích đúp chuột trái vào file autorun.exe

Bước 4 : Sau đó phần mềm hiển thị ra hai thông báo ⇒ Ta đều chọn OK. Nếu phần mềm yêu cầu nhập Key thì ta mở file Serial.txt để lấy key


Bước 5 : Lựa chọn các phần mềm muốn cài đặt . Bản cài đặt này bao bồm : Gx Works2, Gx Works3, MT Works2, CW Configurator. Ta dùng phần mềm nào thì sẽ tích vào phần mềm đó. Mục đích của ta cài phần mềm lập trình PLC thì ta sẽ chọn vào Gx Works2 (nếu ta lập trình các mã PLC đời thấp ) và Gx Works3 (Các mã PLC đời cao).

Bước 6 : Ta chọn Next

Bước 7 : Lựa chọn thư mục lưu file cài đặt. Mặc định thư mục cài đặt được chọn là ổ C . Nếu ổ C của ta bị thiếu bộ nhớ ta có thể chọn các ổ khác.

Bước 8 : Sau đó ta chọn Next và chờ phần mềm cài đặt

Bước 9 : Sau khi phần mềm chạy xong, màn hình báo hoàn thành sẽ hiện ra và ta chọn Finish để khởi động lại và hoàn thành

Cài đặt phần mềm lập trình HMI

Bước 1 : Mở thư mục GT Workrs 3 ⇒ Chạy file autorun.exe

Bước 2 : Ta chọn vào GT Designer 3

Bước 3 : Chọn Next

Bước 4 : Màn hình tiếp theo sẽ yêu cầu người dùng nhập Key. Ta lấy Key trong file Product_ID_Setup

Bước 5 : Ta chọn Next và chờ phần mềm chạy

Bước 6 : Khi phần cài đặt chạy xong, phần mềm hiện ra màn hình như bên dưới ⇒ ta chọn Finish để hoàn thành cài đặt


Khi cài đặt xong 2 phần mềm trên, máy tính của ta sẽ có biểu tượng 2 phần mềm như sau :

Chúc các bạn cài đặt thành công !

Video Hướng Dẫn

 

Kết nối mô phỏng PLC - HMI Mitsubishi dùng GX Works 2 và GT Designer 3

 

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn