Microsoft Copilot đã có sẵn trên Android và iOS

Copilot đã có sẵn trên Android và iOS

Microsoft đã âm thầm ra mắt ứng dụng Copilot trên Android và iOS, cùng với iPadOS, trong kỳ nghỉ lễ. Ứng dụng này cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào Copilot, trước đây gọi là Bing Chat, hoạt động tương tự như ChatGPT của OpenAI.

Copilot là một công cụ AI có thể giúp người dùng tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết mã và soạn thảo email. Ứng dụng này được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã, và có thể tạo ra các văn bản, bản dịch và mã chất lượng cao.

Copilot có sẵn miễn phí cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, người dùng trả phí sẽ có quyền truy cập vào một số tính năng bổ sung, bao gồm:

  • Tùy chọn chia sẻ dữ liệu: Người dùng có thể chia sẻ dữ liệu sử dụng của họ với Microsoft để giúp cải thiện Copilot.
  • Truy cập sớm vào các tính năng mới: Người dùng trả phí sẽ được truy cập sớm vào các tính năng mới trước khi chúng được phát hành cho tất cả người dùng.
  • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên: Người dùng trả phí sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên từ Microsoft.

Copilot là một công cụ có tiềm năng thay đổi cách chúng ta tương tác với máy tính. Ứng dụng này có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết mã và soạn thảo email.

Một số tính năng của Copilot

Dưới đây là một số tính năng của Copilot:

  • Tạo văn bản: Copilot có thể giúp người dùng tạo văn bản, bao gồm các bài viết, email, thư, v.v. Ứng dụng này có thể giúp người dùng tạo ra các văn bản sáng tạo và hấp dẫn.
  • Dịch ngôn ngữ: Copilot có thể giúp người dùng dịch ngôn ngữ một cách nhanh chóng và chính xác. Ứng dụng này có thể hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ.
  • Viết mã: Copilot có thể giúp người dùng viết mã cho các ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm Python, JavaScript, Java, C#, v.v. Ứng dụng này có thể giúp người dùng tạo ra các đoạn mã chất lượng cao và hiệu quả.
  • Soạn thảo email: Copilot có thể giúp người dùng soạn thảo email, đặc biệt là trong ứng dụng Outlook. Ứng dụng này có thể giúp người dùng tạo ra các email chuyên nghiệp và hiệu quả.

Copilot có thể thay đổi cách chúng ta tương tác với máy tính

Copilot là một công cụ có tiềm năng thay đổi cách chúng ta tương tác với máy tính. Ứng dụng này có thể giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết mã và soạn thảo email.

Ví dụ, Copilot có thể giúp các nhà văn tạo ra các bài viết sáng tạo và hấp dẫn hơn. Ứng dụng này có thể giúp các nhà dịch thuật dịch ngôn ngữ một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Copilot cũng có thể giúp các lập trình viên viết mã một cách hiệu quả hơn.

Copilot vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng ứng dụng này đã có tiềm năng trở thành một công cụ quan trọng cho nhiều người dùng.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn