Hướng Dẫn Kết Nối Màn Hình HMI OP320-A Với PLC Mitsubisi FX (FX1N)

HMI OP320-A5

Phần cứng cần thiết:

Tạo 1 chương trình test cho HMI: Ở đây tôi test cho PLC Mitsubisi FX1N

  • Chọn model HMI --> chọn PLC --> set baudrate (ở đây tôi set baud = 9600)

Cấu hình

Chương trình test HMI

  • Tiến hành upload chương trình cho HMI
DOWNLOAD file chương trình test HMI
⬇️Download

PLC:

Tạo 1 chương trình test cho PLC: 
  • Nhớ set baudrate bằng với baudrate của HMI

Chương trình test PLC

  • Tiến hành upload chương trình cho PLC
DOWNLOAD file chương trình test PLC
⬇️Download

Kết nối HMI với PLC:

Sau khi nạp chương trình cho HMI với PLC xong, bây giờ các bạn kết nối HMI với PLC để test thử nhé. Ở đây tôi sử dụng  Cáp Nối Tiếp RS232 DB9 Đực-Cái Đấu Thẳng để kết nối 2 thiết bị với nhau

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn