Hướng Dẫn Nạp Chương Trình Màn Hình HMI OP320-A V8.0 + Phần Mềm Và Tài Liệu

Phần cứng cần thiết:

Định nghĩa chân cổng giao tiếp nối tiếp của OP320-A:

Chân Mô tả
1 TD+
2 RXD
3 TXD
4
5 GND
6 TD-
7
8 RD-
9 RD+

Sơ đồ kết nối OP-SYS-CAB:

Sơ đồ kết nối OP-SYS-CAB (v4.0):

Phần mềm lập trình HMI OP320-A: OP20 Edit Tool V6.5

Phần mềm OP20 Edit Tool V6.5
📁1 file(s)📀4.77 MB

Phần mềm lập trình HMI OP320-A: OP20 Edit Tool V8.0Q

Phần mềm OP20 Edit Tool V8.0Q
📁1 file(s) 📀5.08 MB

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm OP20 Edit Tool

Tài liệu hướng dẫn sử dụng OP20 Edit Tool
📁1 file(s) 📀2.19 MB

Video:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn