HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER CH340 CHO WINDOWS

Chip CH340 được sử dụng bởi một số bo mạch tương thích với Arduino để cung cấp kết nối USB, bạn có thể cần cài đặt trình điều khiển.

Windows

  1. Tải xuống trình điều khiển Windows CH340
  2. Giải nén tệp
  3. Chạy trình cài đặt mà bạn đã giải nén
  4. Trong Arduino IDE khi CH340 được kết nối, bạn sẽ thấy Cổng COM trong menu Công cụ> Cổng nối tiếp, số COM cho thiết bị của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ thống của bạn.

Hướng dẫn và phiên bản trình điều khiển Windows cũ hơn

  1. Tải xuống trình điều khiển Windows CH340
  2. Giải nén thư mục.
  3. Nếu bạn đang chạy Windows 64Bit: - chạy trình cài đặt SETUP_64.EXE.
  4. Nếu bạn đang chạy Windows 32Bit: - chạy trình cài đặt SETUP_32.EXE.
  5. Nếu bạn không biết, hãy thử 64 bit và nếu nó không hoạt động, hãy thử 32 bit.
  6. Trong Arduino IDE khi CH340 được kết nối, bạn sẽ thấy Cổng COM trong menu Công cụ> Cổng nối tiếp, số COM cho thiết bị của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ thống của bạn.
huong dan cai dat driver ch340 cho windows window, tlc47 truong cong ly, trương công lý

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn