Các Phím Tắt Trong Photoshop Giúp Bạn Thao Tác Nhanh Hơn - 2022

Đa số các phần mềm nói chung và những phần mềm thiết kế đồ họa nói riêng đều hỗ trợ thực hiện các chức năng thông qua các phím tắt(hotkey) được thiết lập sẵn. Adobe cũng tích hợp các phím tắt trong photoshop cs6 giúp người dùng thực hiện các thao tác cơ bản và nâng cao nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Các Phím Tắt Trong Photoshop 

Đối với những người chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp với photoshop thì hầu như các thao tác họ thực hiện rất nhanh mà chỉ sử dụng bàn phím thông qua các phím tắt, tổ hợp phím và ít khi sử dụng đến chuột.
Bạn cũng có thể sử dụng như vậy, vấn đề quan trọng là phải biết được các lệnh, phím tắt hay tổ hợp phím tắt đó là gì? Tương ứng với các tính năng thực hiện bằng thao tác với chuột sẽ có những phím tắt, tổ hợp phím với tính năng tương tự nên sẽ có rất nhiều phím các bạn cần phải nhớ.

Bài viết sau đây sẽ tổng hợp các phím tắt trong photoshop cs6 (phiên bản khá phổ biến hiện nay) và các phiên bản photoshop mới hơn (cc) hay cũ hơn (cs3 hay cs5) cũng tương tự. Có khá nhiều các phím tắt và chỉ cần thường xuyên sử dụng thì cũng quen và từ từ các bạn sẽ thấy khả năng sử dụng photoshop của mình chuyên nghiệp hơn.

Các phím tắt trong Photoshop cs6, cc 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Phím tắt cho các công cụ chỉnh sửa hình ảnh

 • V : Move >> Di Chuyển
 • M : Marquee >> Công cụ tạo vùng chọn
 • L : Lasso >> Công cụ tạo vùng chọn tự do
 • W : Quick Selection, Magic Wand >> Công cụ tạo vùng chọn theo màu
 • C : Crop and Slice >> Cắt hình
 • I : Eyedropper, Color Sampler, Ruler, Note, Count >> Các công cụ chấm màu, thước kẻ
 • J : Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch, Red Eye >> Các công cụ Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch, Red Eye
 • B : Brush, Pencil, Color Replacement, Mixer Brush >> Nét bút vẽ, công cụ vẽ và tô màu
 • S : Clone Stamp, Pattern Stamp>> Lấy mẫu từ một hình ảnh
 • Y : History Brush, Art History Brush >> Khôi phục lại những thông số ảnh trước đó
 • E : Eraser >> Tẩy, xóa
 • G : Gradient, Paint Bucket >> Đổ màu
 • O : Dodge, Burn, Sponge >> Làm tối ảnh
 • P Pen >> Vẽ đường, tạo vector
 • T : Type >> Tạo chữ
 • A : Path Selection, Direct Selection >> Chọn đường, hướng
 • U : Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line, Custom Shape >> Công cụ vẽ các hình chữ nhật, elip, đường thẳng, ...
 • H : Hand >> Lướt để xem ảnh khi zoom quá lớn
 • R : Rotate >> Xoay
 • Z : Zoom >> Phóng to/thu nhỏ
 • D : Default colors >> Màu sắc mặc định
 • X : Switch Foreground and Background colors >> Chuyển đổi màu sắc giữa Foreground và Background
 • Q : Quick Mask Mode >> Chế độ Quick Mask
 • F : Thay đổi giữa các chế độ màn hình
 • / : Toggle Preserve Transparency
 • [ : Giảm kích cỡ Brush
 • ] : Tăng kích cỡ Brush
 • , : Chọn Brush trước đó
 • . : Chọn Brush kế tiếp
 • < : Chọn Brush đầu tiên
 • > : Chọn Brush cuối cùng

Các phím tắt với nhóm chức năng File

 • Ctrl + N : Tạo mới file
 • Ctrl + O : Mở file
 • Alt + Shft + Ctrl + O : Open As...
 • Shft + Ctrl + M : Edit in ImageReady
 • Ctrl + W : Đóng file đang mở
 • Alt + Ctrl + W : Đóng tất cả các file đang mở
 • Shft + Ctrl + W : Đóng photoshop và mở Bridge...
 • Ctrl +S : Lưu file
 • Shft + Ctrl + S / Alt + Ctrl + S : Lưu lại dưới dạng
 • Alt + Shft + Ctrl + S : Lưu dưới dạng Web
 • F12 : Khôi phục lại hình ảnh gốc
 • Alt + Shft + Ctrl + I : Xem thông tin file
 • Shft + Ctrl + P : Cài đặt trang
 • Ctrl + P : In
 • Alt + Shft + Ctrl + P : Print One Copy in Photoshop
 • Ctrl + Q : Thoát phần mềm

Các phím tắt với nhóm chức năng Edit

 • Ctrl + Z : Undo/Redo
 • Shft + Ctrl + Z : Thực hiện lại thao tác sau đó
 • Alt + Ctrl + Z : Thực hiện lại thao tác trước đó
 • Shft + Ctrl + F : Fade...
 • Ctrl + X / F2 : Cut
 • Ctrl + C / F3 : Copy
 • Shft + Ctrl + C : Copy Merged
 • Ctrl + V / F4 : Paste
 • Shft + Ctrl + V : Paste Into
 • Shft + F5 : Mở hộp thoại Fill
 • Ctrl + T : Kéo dãn, xoay tự do

Các phím tắt với nhóm chức năng cài đặt

 • Ctrl + K: Cài đặt chung
 • Shft + Ctrl + K: Cài đặt màu sắc
 • Alt +Shft + Ctrl + K: Cài đặt phím tắt
 • Alt + Shft + Ctrl + M: Cài đặt menu

Các phím tắt với nhóm chức năng điều chỉnh hình ảnh

 • Ctrl + L: Mở hộp thoại Levels
 • Shft + Ctrl + L: Tự động thay đổi Levels
 • Alt + Shft + Ctrl + L: Tự động điều chỉnh độ tương phản
 • Shft + Ctrl + B: Tự động điều chỉnh màu
 • Ctrl + M: Mở hộp thoại Curves
 • Ctrl + B: Mở hộp thoại Color Balance
 • Ctrl + U: Mở hộp thoại Hue/Saturation
 • Shft + Ctrl + U: Chuyển màu của hình ảnh sang xám
 • Alt + Ctrl + I: Chỉnh sửa kích thước hình ảnh
 • Alt + Ctrl + C: Canvas Size 

Các phím tắt với nhóm chức năng Select

 • Ctrl + A : Chọn tất cả
 • Ctrl + D : Bỏ chọn
 • Shft + Ctrl + D : Chọn lại
 • Shft + Ctrl + I / Shft + F7 : Đảo vùng chọn
 • Alt + Ctrl + A : Chọn tất cả Layer
 • Alt + Ctrl + D / Shft + F6 : Làm mờ biên vùng chọn

Các phím tắt với nhóm chức năng Filter

 • Ctrl + F : Dùng Filter cuối cùng
 • Alt + Ctrl + X : Extract...
 • Shft + Ctrl + X : Mở hộp thoại Liquify...
 • Alt + Shft + Ctrl + X : Mở hộp thoại Pattern Maker
 • Alt + Ctrl + V : Mở hộp thoại Vanishing Point

Các phím tắt với nhóm chức năng hiển thị

 • Shft + Ctrl + H : Target Path
 • Ctrl + ' : Bật tắt lưới
 • Ctrl + ; : Bật tắt Guides
 • Ctrl + R : Bật tắt thước kẻ
 • Shft + Ctrl + ; : Snap
 • Alt + Ctrl + ; : Khóa Guides
 • Alt + F9 : Bật tắt bảng Actions
 • F5 : Bật tắt bảng Brushes
 • F6 : Bật tắt bảng màu Color
 • F8 : Bật tắt bảng Info
 • F7 : Bật tắt bảng Layer
 • Ctrl + + / Ctrl + = : Phóng to
 • Ctrl + - : Thu nhỏ
 • Ctrl + 0 : Hiển thị đầy đủ trên màn hình
 • Alt + Ctrl + 0 : Phóng to 100%

Các phím tắt với nhóm chức năng trợ giúp

 • F1 : Bật cửa sổ trợ giúp

Các phím tắt với nhóm chức năng Layer

 • Shft + Ctrl + N : Tạo mới Layer...
 • Ctrl + J : Sao chép Layer
 • Shft + Ctrl + J : Cắt Layer
 • Alt + Ctrl + G : Create/Release Clipping Mask
 • Ctrl + G : Nhóm các Layer
 • Shft +Ctrl+ G : Bỏ nhóm các Layer
 • Ctrl + ] : Di chuyển lên trên
 • Ctrl + [ : Di chuyển xuống dưới
 • Shft + Ctrl + [ : Di chuyển xuống dưới cùng
 • Shft + Ctrl + ] : Di chuyển lên trên cùng
 • Ctrl + E : Gộp tất cả Layer
 • Shft + Ctrl + E : Chỉ gộp những Layer được hiển thị

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn