Hướng Dẫn Sử Dụng Mạch Hẹn Giờ Tạo Trễ Theo Chu Kỳ XY-LJ02 Hiển Thị LCD

XY-LJ02 Mạch Hẹn Giờ 9999 Phút Hiển Thị LCD là một mạch hẹn giờ với thời gian có thể cài đặt lên đến 9999 phút, tất cả các thông số cài đặt sẽ tự động được lưu sau khi tắt nguồn. Ngoài ra, mạch có optocoupler cách ly, cải thiện khả năng chống nhiễu, tích hợp màn hình LCD hiển thị giá trị sắc nét.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Điện áp hoạt động: DC 6V ~ 30V / Hoặc 5VDC cổng Micro USB
 • Dòng không tải: 15mA
 • Dòng tiêu thụ: 50mA
 • Tín hiệu kích mức cao: 3V ~ 24V
 • Tín hiệu kích mức thấp: 0.0V ~ 0.2V
 • Nhiệt độ hoạt động: -40℃ ~ 85 ℃
 • Kích thước: 80 x 38 x 21mm

CÀI ĐẶT:

 • Nhấn giữ nút SET 3 giây để vào chế độ cài đặt, nhấn nút SET để chọn chế độ và thông số cần cài đặt, nhấn nút UP và nút DOWN để chọn chế độ, tăng giảm thời gian đóng relay (OP), thời gian ngắt relay (CL) và số chu kì tắt mở (LOP). cuối cùng nhấn nút giữ nút SET 3 giây để kết thúc cài đặt.
 • Khi cài thông số thời gian đóng, ngắt relay: sử dụng thêm nút STOP là nút lựa chọn bit cho 4 chữ số XXXX
 • XXXX thời gian từ 1 giây đến 9999 giây
 • XXX.X thời gian từ 0.1 giây đến 999.9 giây
 • XX.XX thời gian từ 0.01 giây đến 99.99 giây
 • X.X.X.X thời gian từ 1 phút đến 9999 phút

Chức năng của từng chế độ:

 • P1: Tín hiệu kích chỉ hoạt động sau khi kết thúc chu kì đếm, và với chế độ này chỉ có 1 chu kì đếm OP.
 • P2: Khi thực hiện tín hiệu kích ở bất kì thời gian nào trong chu kì đếm thì thời gian đếm sẽ trở về 0 và tiếp tục đếm đến thời gian đã cài đặt - chế độ này chỉ có 1 chu kì đếm OP.
 • P3: khi thực hiện tín hiệu kích ở bất kì thời gian nào trong chu kì đếm thì thời gian đếm sẽ dừng và trở về 0, để mạch tiếp tục thực hiện ta kích tín hiệu thêm lần nữa - chế độ này chỉ có 1 chu kì đếm OP.
 • P4: Khi thực hiện tín hiệu kích, đầu tiên mạch sẽ đếm ở chế độ ngắt (CL), sau khi đếm đến thời gian ngắt cài đặt mạch sẽ tiếp tục đếm ở chế độ mở (OP), sau khi đếm đến thời gian mở cài đặt mạch sẽ kết thúc chu kì, và ở chế độ này tín hiệu kích thực hiện trong khi đang đếm sẽ không có tác dụng - chế độ này chỉ có 1 chu kì đếm OP và 1 chu kì đếm CL
 • P5: Khi thực hiện tín hiệu kích, đầu tiên mạch sẽ đếm ở chế độ mở (OP), sau khi đếm đến thời gian mở cài đặt mạch sẽ tiếp tục đếm ở chế độ ngắt (CL), sau khi đếm đến thời gian ngắt cài đặt mạch sẽ kết thúc chu kì và lặp lại chu kì đếm đến khi thực hiện hết chu kì cài đặt hoặc sẽ lặp lại chu kì mãi mãi nếu được thiết lập vòng lặp vô hạn, và ở chế độ này khi thực hiện tín hiệu kích ở bất kì thời gian nào trong chu kì đếm thì thời gian đếm sẽ dừng và trở về 0, để mạch tiếp tục thực hiện ta kích tín hiệu thêm lần nữa - chế độ này có thể cài đặt chu kì đếm OP và CL từ 1 - 999 lần hoặc thiết lập vòng lặp vĩnh viễn.
 • P6: Ở chế độ này không cần và không thể sử dụng tín hiệu kích, mạch chỉ đếm khi được cấp nguồn. Sau khi cấp nguồn, đầu tiên mạch sẽ đếm ở chế độ mở (OP), sau khi đếm đến thời gian mở cài đặt mạch sẽ tiếp tục đếm ở chế độ ngắt (CL), sau khi đếm đến thời gian ngắt cài đặt mạch sẽ kết thúc chu kì và lặp lại chu kì đếm đến khi thực hiện hết chu kì cài đặt hoặc sẽ lặp lại chu kì mãi mãi nếu được thiết lập vòng lặp vô hạn - chế độ này có thể cài đặt chu kì đếm OP và CL từ 1 - 9999 lần hoặc thiết lập vòng lặp vĩnh viễn.
 • P7: Ở chế độ này mạch chỉ đếm 1 chu kì mở OP, và mạch chỉ bắt đầu đếm khi tín hiệu được kích và không giữ, trường hợp tín hiệu kích được giữ liên tục ở mức cao mạch sẽ hoạt động ở chế độ mở nhưng bộ đếm sẽ không hoạt động

Mô tả XY-LJ02
Sơ đồ dùng nguồn DC ( chung nguồn cấp)
Sơ đồ dùng nguồn AC

Video:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn