Cách đọc giá trị điện trở theo mã màu

cach doc gia tri dien tro theo ma mau

Cách đọc điện trở theo mã màu

Điện trở thường được đánh dấu giá trị bằng các vạch màu trên thân. Việc đọc giá trị điện trở theo mã màu này khá đơn giản, chỉ cần tuân theo quy tắc sau:

Đối với điện trở 4 vạch màu:

 1. Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở.
 2. Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở.
 3. Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở.
 4. Vạch màu thứ tư: Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Ví dụ:

 • Điện trở có 4 vạch màu đen - nâu - cam - vàng:
  • Đen: 0
  • Nâu: 1
  • Cam: Nhân với 10^3 (1000)
  • Vàng: Sai số ±5%
  • Giá trị điện trở: 01 * 1000 Ω ± 5% = 1000 Ω ± 50 Ω

Đối với điện trở 5 vạch màu:

 1. Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở.
 2. Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở.
 3. Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở.
 4. Vạch màu thứ tư: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở.
 5. Vạch màu thứ năm: Chỉ giá trị sai số của điện trở.

Ví dụ:

 • Điện trở có 5 vạch màu đỏ - cam - vàng - bạc - nâu:
  • Đỏ: 2
  • Cam: 3
  • Vàng: Nhân với 10^4 (10000)
  • Bạc: Sai số ±10%
  • Nâu: 1
  • Giá trị điện trở: 23 * 10000 Ω ± 10% = 230000 Ω ± 23000 Ω

Lưu ý:

 • Vạch màu thứ nhất luôn nằm sát với cạnh kim loại của điện trở.
 • Vạch màu cuối cùng (chỉ sai số) thường có khoảng cách xa hơn so với các vạch màu còn lại.
 • Sai số của điện trở thể hiện mức độ chính xác của giá trị điện trở. Ví dụ, sai số ±5% nghĩa là giá trị thực tế của điện trở có thể chênh lệch 5% so với giá trị ghi trên điện trở.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng đồng hồ vạn năng để đo giá trị điện trở một cách chính xác hơn.

Bên cạnh cách đọc điện trở theo mã màu, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số cách sau:

 • Đọc giá trị điện trở SMD: Điện trở SMD (Surface Mount Device) thường được đánh dấu bằng mã code thay vì vạch màu. Bạn có thể tra cứu giá trị điện trở SMD bằng bảng mã code hoặc sử dụng phần mềm giải mã.
 • Sử dụng công cụ trực tuyến: Có rất nhiều trang web và ứng dụng trực tuyến giúp bạn đọc giá trị điện trở theo mã màu. Bạn chỉ cần nhập mã màu của điện trở và công cụ sẽ tự động tính toán giá trị cho bạn. Dưới đây là công cụ tính toán điện trở online.
Màu Vòng 1 và 2  (Giá trị) Vòng 3 (Hệ số nhân) Vòng 4 (Sai số)
Đen 0 10 -
Nâu 1 101 ±1%
Đỏ 2 102 ±2%
Cam 3 103 ±3%
Vàng 4 104 ±4%
Lục 5 105 ±0.5%
Lam 6 106 ±0.25%
Tím 7 107 ±0.1%
Xám 8 108 -
Trắng 9 109 -
Vàng kim - 10-1 ±5%
Bạc - 10-2 ±10%
None -   ±20%
Xem thêm

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn