Mạch Tạo Trễ Đóng Ngắt Relay 0 ~ 24 Giây | Timer Relay MicroUSB 0-24 Giây

Mạch Tạo Trễ Đóng Ngắt Relay 0 ~ 24 Giây có chức năng đóng relay sau khi được kích hoạt thông qua nút nhấn. Thời gian đóng relay có thể được điều chỉnh từ 0 ~ 24 giây thông qua chiết áp tích hợp trên mạch. Sau khi thời gian đã được thiết lập kết thúc, mạch sẽ tự động ngắt relay và trở về trạng thái ban đầu, sẵn sàng chờ lệnh kích tiếp theo.

Mạch Tạo Trễ sử dụng nguồn cấp 5V thông qua cổng Micro USB hoặc 6.3 ~ 30V qua chân V- và V+.

Chân kích của mạch tạo trễ Relay được thiết kế dựa trên nút nhấn trên mạch hoặc có thể sử dụng nút kích riêng bằng cách kết nối chân TRIG xuống mức thấp (nối chân TRIG với chân V-).

Lưu ý: Mạch chỉ bắt đầu đếm thời gian trễ khi nhận được tín hiệu kích, nếu tín hiệu kích vẫn được duy trì ở mức thấp, relay vẫn sẽ được đóng nhưng bộ đếm thời gian sẽ không hoạt động.

Thông số kỹ thuật

  • Điện áp hoạt động: 5 ~ 30V (Khuyên dùng 5V hoặc 12V)
  • Ngõ ra: tiếp điểm relay NC - COM - NO
  • Nút kích: được thiết kế với nút nhấn trên mạch hoặc kích chân trigger xuống mức thấp (V-)
  • Để tăng thêm thời gian trễ có thể tăng giá trị tụ điện C hoặc giá trị biến trở
  • Led báo trạng thái: Có
  • Kích thước: 54 x 19 x 18mm

Thay đổi thời gian tạo trễ

Công thức tạo thời gian trễ: T = 1.1RC.

Ví dụ: Điện dung tự C2 là 22uF, biến trở 1M: T = 1,1 * 1000000 * 0.000022 = 24,2 giây

Giả sử tôi thay biến trở 2M ta có: T = 1,1 * 2000000 * 0.000022 = 48,4giây

Nếu bạn cần tạo trễ ở một thời gian cố định, bạn có thể thay thế biến trở thành một điện trở.

Sơ đồ

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn