Hướng Dẫn Nạp Code Cho Arduino Bằng USB UART TTL

Chuẩn bị:

 • Mạch Arduino (ví dụ: Arduino Uno, Nano, Pro Mini)
 • Cáp USB TTL (ví dụ: CP2102, FTDI)
 • Máy tính cài đặt phần mềm Arduino IDE

Bước 1: Cài đặt driver cho USB TTL

 1. Tìm kiếm và tải driver cho chip USB TTL bạn đang sử dụng (ví dụ: CP2102, FTDI).
 2. Cài đặt driver theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bước 2: Cấu hình Arduino IDE

 1. Mở phần mềm Arduino IDE.
 2. Chọn Tools > Board và chọn loại board Arduino bạn đang sử dụng.
 3. Chọn Tools > Port và chọn cổng COM tương ứng với USB TTL.

Bước 3: Kết nối Arduino với USB TTL

USB TTL ARDUINO
5V 5V
GND GND
RXD TX0
TXD RX0
DTR/RST RESET

Bước 4: Nạp code

 1. Mở file code bạn muốn nạp vào Arduino IDE.
 2. Nhấn nút Upload.

Lưu ý:

 • Tùy theo loại board Arduino và chip USB TTL bạn sử dụng, cách kết nối có thể khác nhau. Tham khảo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.
 • Nếu gặp lỗi khi nạp code, hãy kiểm tra lại kết nối giữa Arduino và USB TTL, cũng như cấu hình trong Arduino IDE.
 • Một số board Arduino có thể nạp code trực tiếp qua cổng USB mà không cần sử dụng USB TTL.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn