Cách Nạp Bootloader cho Vi Điều Khiển trên Arduino: Sử dụng Arduino Uno làm ISP

Tại sao ta cần bootloader?

Bootloader là một chương trình nhỏ được cài đặt trước trên vi điều khiển (VĐK) trên Arduino. Nó cho phép bạn dễ dàng lập trình cho Arduino. Nếu không có bootloader, bạn sẽ không thể nạp chương trình vào vi điều khiển trên Arduino thông qua cách thông thường mà sẽ cần một thiết bị hỗ trợ khác được gọi là Programmer.

Thực tế, mọi vi điều khiển trên mạch Arduino thường đã có bootloader sẵn, vì vậy bạn không cần phải làm gì thêm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, bạn có thể cần phải nạp bootloader, và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.

Nối dây

Bạn hãy nối dây trước theo sơ đồ sau (minh họa giữa 2 mạch Arduino sử dụng vi điều khiển ATmega328)

Bạn nên chú ý mạch Arduino của mình sử dụng vi điều khiển nào để nối dây cho đúng. 

Arduino có bootloader

Arduino chưa có bootloader

(ATmega328/168/8)

Arduino chưa có bootloader

(ATmega32u4)

Arduino chưa có bootloader

(ATmega1280/2560)

GND GND GND GND
5V 5V 5V 5V
D10 (SS) RESET RESET RESET
D11 (MOSI) D11 (MOSI) D16 (MOSI)  D51 (MOSI)
D12 (MISO) D12 (MISO) D14 (MISO) D50 (MISO)
D13 (SCK) D13 (SCK) D15 (SCK) D52 (SCK)

Tiến hành thực hiện

Bước 1: Mở Arduino IDE

Bước 2: Mở chương trình mẫu Arduino ISP

Bước 3: Nạp chương trình mẫu Arduino ISP lên mạch Arduino đang có bootloader

  • Vào menu Tools -> Boards để chọn mạch Arduino đang có bootloader
  • Vào menu Tools -> Serial Port để chọn cổng Serial đang sử dụng
  • Vào menu Tools -> Programmer chọn AVR ISP
  • Bấm Ctrl + U để upload chương trình

Bước 4: Nạp bootloader

  • Vào menu Tool -> Boards để chọn mạch Arduino cần được nạp bootloader
  • Vào menu Tool -> Programmer chọn Arduino as ISP
  • Vào menu Tools chọn Burn Bootloader
  • ... bạn hãy đợi một lát là xong.

Sau khi nạp bootloader xong, bạn sẽ thấy đèn LED 13 trên cả 2 mạch Arduino nhấp nháy báo hiệu bootloader đã được nạp thành công.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn