Remote Điều Khiển 4 Relay 220V 4000m 315Mhz | Hướng dẫn

Các thông số cơ bản

  • Điện áp làm việc: 220 VAC,
  • Tần suất hoạt động: 315MHZ,
  • Tiếp xúc: ≤ 10A / 250VAC; 10A / 30VDC,
  • Độ nhạy:> - 114B,
  • Khoảng cách điều khiển từ xa: 4000 m (không gian mở),
  • Kiểm soát: 4 relay,
  • Mã hóa: kiểu học lệnh,

Phương pháp học lệnh: bấm nút trên mạch thu một lần, đèn LED sáng, sau đó nhấn nút trên remote, LED tắt, học lệnh thành công.

Phương pháp xóa mã: nhấn và giữ nút học lệnh trên mạch thu trong 8 giây, đèn LED sáng, và sau đó tắt, mã xóa thành công.

Chế độ làm việc

  Switch Mô tả
1:ON | 2:ON Kênh 1,2,3,4 (nhấn giữ)
  1:ON | 2:OFF Kênh 1,2 (Nhấn giữ); Kênh 3,4 (nhấn nhả)
1:OFF |  2:OFF Kênh 1,2,3,4 (nhấn nhả)
1:OFF | 2:ON Tại 1 thời điểm chỉ 1 kênh ON

Sơ đồ kết nối

Sơ đồ kết nối tải là DC

Sơ đồ kết nối tải là AC

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn