Hướng dẫn làm mạch bảo vệ ngắn mạch 5V sử dụng Relay

Chào các bạn!

Hôm nay mình sẽ làm một mạch bảo vệ ngắn mạch. Mạch này chúng ta sẽ thực hiện bằng cách sử dụng Rơle 5V.

Mạch này sẽ hoạt động như thế nào - khi xảy ra đoản mạch ở phía tải thì mạch sẽ tự động bị cắt.

Bắt đầu nào.

Các linh kiện cần thiết

Sơ đồ nguyên lý

Hàn mạch

Bước 1: Kết nối nút nhấn với Rơle

Đầu tiên chúng ta phải hàn nút ấn vào chân chung (COM) và chân (1) cuộn dây của Rơle như hàn trong hình.

Bước 2: Kết nối đèn LED xanh lá

Tiếp theo hàn chân (-) của đèn LED xanh lá vào chân (1) cuộn dây và chân thường mở (NO) của Rơle như bạn có thể thấy trong hình.

Bước 3: Kết nối đèn LED đỏ với Rơle

Tiếp theo nối chân (-) của đèn LED đỏ với chân thường đóng (NC) của Rơle và

Hàn chân (+) của đèn LED đỏ vào chân (+) của đèn LED màu xanh lá như hàn trong hình.

Bước 4: Kết nối điện trở 330 Ohm

Tiếp theo chúng ta hàn điện trở 330 ohm giữa chân (+) của đèn LED và chân (2) cuộn dây của Rơle như bạn có thể thấy trong hình.

Bước 5: Kết nối dây nguồn vào

Hàn dây (+) vào chân (2) cuộn dây của Rơle và dây (-)  vào chân chung (COM) của rơle như hàn trong hình.

Bước 6: Kết nối dây ngõ ra với mạch

Tiếp theo kết nối dây (+) đầu ra với (+) của dây nguồn vào/chân (2) cuộn dây của rơle và hàn dây (-) đầu ra vào chân (1) cuộn dây của Relay như hình.

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn