Hướng Dẫn Cấu Hình, Giao Tiếp Module Bluetooth HC-05

HC-05 là một module Bluetooth 2.0 sử dụng cho việc tương tác giữa thiết bị của máy tính với các thiết bị khác hoặc việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị có sẵn. Nó có thể chạy trong chế độ Master hoặc Slave và hỗ trợ baud rate từ 9600 đến 115200 bps. HC-05 có thể kết nối với các thiết bị sử dụng cả truyền nối vật lý và giao thức số.

Mạch Bluetooth HC-05

Pinout HC-05

Module HC-05 có một số chân quan trọng để kết nối với các thiết bị khác:

 1. VCC: Chân nguồn điện, kết nối với nguồn điện từ 3.3V đến 5V.
 2. GND: Chân ground, kết nối với ground của nguồn điện.
 3. TXD: Chân truyền dữ liệu từ module HC-05.
 4. RXD: Chân nhận dữ liệu vào module HC-05.
 5. STATE: Chân trạng thái, tín hiệu này cho biết module HC-05 đang hoạt động hoặc không.
 6. KEY: Chân quản lý, có thể sử dụng để kết nối hoặc tắt module HC-05.

Lưu ý: Trước khi kết nối module HC-05, hãy kiểm tra datasheet để biết chi tiết về các chân.

Ứng Dụng HC-05

Module HC-05 có rất nhiều ứng dụng trong lĩnh vực điện tử và vi điều khiển. Một số trong số đó là:

 • Giao tiếp giữa thiết bị: HC-05 có thể dùng để giao tiếp giữa các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng với một thiết bị điều khiển hoặc một thiết bị khác.
 • Vi điều khiển: HC-05 có thể dùng để vi điều khiển các thiết bị như đèn, motor, servo, ... từ xa qua Bluetooth.
 • Truyền dữ liệu: HC-05 có thể dùng để truyền dữ liệu giữa các thiết bị của máy tính hoặc các thiết bị khác.
 • Mạng IoT: HC-05 có thể dùng để tạo mạng IoT cho các thiết bị với nhau bằng Bluetooth.
 • Giao tiếp từ xa: HC-05 có thể dùng để giao tiếp từ xa giữa các thiết bị để thực hiện các tác vụ như điều khiển đèn, điều khiển motor, ...

Lưu ý: Các ứng dụng cụ thể của module HC-05 phụ thuộc vào cách sử dụng và cài đặt của người dùng.

Tập Lệnh AT Module HC-05

AT<CR><LF>  // kiểm tra giao tiếp, trả về OK
AT+NAME?<CR><LF> // kiểm tra tên bluetooth, trả về tên bluetooth
AT+NAME=””<CR><LF> // đặt lại tên bluetooth, thêm dữ liệu vào 2 dấu “ “
AT+PSWD?<CR><LF> // kiểm tra mật khẩu, trả về mật khẩu của bluetooth
AT+PSWD=””<CR><LF> // đặt lại mật khẩu, thêm dữ liệu vào 2 dấu “ ”
AT+ADDR?<CR><LF> // kiểm tra địa chỉ bluetooth, trả về địa chỉ bluetooth
AT+ROLE?<CR><LF> // kiểm tra chế độ hoạt động
AT+VERSION?<CR><LF> // trả về firmware hiện tại của bluetooth
AT+UART=9600,0,0?<CR><LF> // ( thiết lập baudrate 9600,1 bit stop, no parity)

Các lệnh ở chế độ Master:

AT+RMAAD?<CR><LF> // ngắt kết nối với các thiết bị đã ghép
AT+ROLE=1<CR><LF> // đặt là module ở master
AT+RESET<CR><LF> // reset lại thiết bị
AT+CMODE=0<CR><LF> // Cho phép kết nối với bất kì địa chỉ nào
AT+INQM=0,5,5<CR><LF> // Dừng tìm kiếm thiết bị khi đã tìm được 5 thiết bị hoặc sau 5s
AT+INQ<CR><LF> // Bắt đầu tìm kiếm thiết bị để ghép nối Sau lệnh này một loạt các thiết bị tìm thấy được hiện thị. Định ra kết quả sau lệnh này như sau    INQ:address,type,signal
Phần địa chỉ (address) sẽ có định dạng như sau: 0123:4:567890. Để sử dụng địa chỉ này trong các lệnh tiếp theo ta phải thay dấu “:” thành “,” 0123:4:567890 -> 0123,4,5678
AT+PAIR=<address>,<timeout><CR><LF> // Đặt timeout(s) khi kết nối với 1 địa chỉ slave
AT+LINK=<address><CR><LF> // Kết nối với slave

Các lệnh ở chế độ Slave:

AT+ORGL<CR><LF> // Reset lại cài đặt mặc định
AT+RMAAD<CR><LF> // Xóa mọi thiết bị đã ghép nối
AT+ROLE=0<CR><LF> // Đặt là chế độ SLAVE
AT+ADDR<CR><LF> // Hiển thị địa chỉ của SLAVE

Hướng dẫn sử dụng tập lệnh AT HC-05: https://drive.google.com/file/d/1OhLt9LE2VQVCk1GHUlx8JUJ_o7NyTTkL/view?usp=share_link

Sơ đồ kết nối USB Serial với HC-05

Arduino với HC-05
USB Serial với HC-05

Cấu Hình Module HC-05

Để cấu hình module Bluetooth HC-05, bạn cần làm những bước sau:

 1. Kết nối module Bluetooth HC-05 với máy tính thông qua cổng séri UART (RX, TX, GND)
 2. Mở phần mềm chẩn đoán cổng serial, ví dụ như: Hercules, PuTTY, Arduino Serial Monitor hoặc bất kỳ phần mềm chẩn đoán cổng serial nào khác.
 3. Cấu hình baudrate của cổng serial là 9600 và chọn cổng serial tương ứng với module Bluetooth HC-05
 4. Nhấn nút reset hoặc giữ nút để vào chế độ AT command, sau đó gõ các lệnh sau để cấu hình:
AT<CR><LF>
OK
AT+NAME=YourDeviceName<CR><LF>
OK
AT+PSWD=1234<CR><LF>
OK
AT+UART=9600,0,0?<CR><LF>
OK

Lưu ý: Thay "YourDeviceName" bằng tên thiết bị muốn đặt và "1234" bằng mã PIN muốn thiết lập.

Sau khi cấu hình xong, module Bluetooth HC-05 sẽ hoạt động tốt và có thể kết nối với các thiết bị khác.

Video:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn