Download CodeVisionAVR 3.32 Free + Hướng Dẫn Cài Đặt

CodeVisionAVR 3.32

CodevisionAVR là một trình biên dịch chéo C, môi trường phát triển tích hợp và bộ tạo chương trình tự động được thiết kế cho họ các vi điều khiển AVR của Atmel.

Chương trình có thể chạy trên các hệ điều hành 2000, XP, Vista và Windows 7 32/64 bit.
Bên cạnh các thư viện tiêu chuẩn C, CodevisionAVR còn có các thư viện dành riêng cho:

CodeVisionAVR Advanced 3.40 Setup Full Active – Portable
 • Alphanumeric LCD modules
 • Philips I2C bus
 • National Semiconductor LM75 Temperature Sensor
 • Philips PCF8563, PCF8583, Maxim/Dallas Semiconductor DS1302 and DS1307 Real Time Clocks
 • Maxim/Dallas Semiconductor 1 Wire protocol
 • Maxim/Dallas Semiconductor DS1820, DS18S20 and DS18B20 Temperature Sensors
 • Maxim/Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat
 • Maxim/Dallas Semiconductor DS2430 and DS2433 EEPROMs
 • SPI
 • TWI for ATxmega chips
 • Power management
 • Delays
 • Gray code conversion
 • MMC/SD/SD HC FLASH memory cards low level access
 • FAT acces on MMC/SD/SD HC FLASH memory cards.
 • CodevisionAVR cũng bao gồm bộ tạo chương trình tự động CodeWizardAVR, nơi cho phép bạn viết một chương trình đơn giản chi trong vài phút, gồm các hàm sau:
 • Thiết lập truy cập bộ nhớ ngoài
 • Chip reset source identification
 • Khởi tạo các cổng Output/Input
 • Khởi tạo các ngắt ngoài (External Interrputs)
 • Khởi tạo Timers/Counters
 • Khởi tạo Watchdog Timer
 • Khởi tạo USART (UART)
 • Khởi tạo Analog Comparator
 • Khởi tạo ADC
 • Khởi tạo giao diện SPI
 • Khởi tạo giao diện 2 Wire
 • Khởi tạo giao diện CAN
 • I2C bus, sensor LM75, DS1621 nhiệt kế/nhiệt độ và PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1307 khởi tạo đồng hồ thời gian thực.
 • Khởi tạo bus 1 dây và các cảm biến nhiệt độ DS1820/DS18S20
 • Khởi tạo module LCD
Nhấn nút DOWNLOAD phía dưới để truy cập link Drive

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn