Cài đặt Arduino IDE và nạp chương trình cho ESP32-CAM-B3

Cài đặt Arduino IDE và nạp chương trình cho ESP32-CAM

Như đã đề cập ở bài trước,ESP32-CAM không được tích hợp sẵn mạch giao tiếp serial với máy tính nên cần một mạch giao tiếp serial trung gian để kết nối với máy tính. Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng FT232RL FTDI kết nối ESP32-CAM với máy tính và nạp chương trình cho ESP32-CAM.

Cài đặt phần mềm và thư viện

Tương tự như lập trình với Node WiFi 32 trong khóa học Lập trình ESP32 với Arduino IDE, chúng ta cũng cần cài đặt Arduino IDE và thư viện hỗ trợ dòng board ESP32 vào Arduino IDE. Làm theo hướng dẫn trong bài viết dưới đây để cài đặt nếu bạn chưa cài nhé.

Nạp chương trình cho ESP32-CAM

Đầu tiên hãy kết nối ESP32-CAM với FT232RL FTDI theo sơ đồ dưới đây, sau đó sử dụng dây cáp kết nối FT232RL FTDI với máy tính.

ESP32-CAM

FTDI Programmer

GND

GND

5V

VCC (5V)

U0R

TX

U0T

RX

GPIO 0

GND

Lưu ý: Cần kết nối GPIO 0 với GND để ESP32-CAM vào chế độ flash mới nạp chương trình.

Tiếp theo, tạo một chương trình mới trong Arduino IDE, copy đoạn code dưới đây vào chương trình vừa tạo. Đoạn chương trình này thực hiện nhấp nháy LED đỏ được điều khiển bới GPIO trên board ESP32-CAM.

void setup() {
  pinMode(33, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(33, HIGH); 
  delay(1000);
  digitalWrite(33, LOW);
  delay(1000);
}

Tiếp theo cần chọn board và chọn port để nạp chương trình.

  • Vào Tools –> Board và chọn AI Thinker ESP32-CAM.
  • Sau đó vào Tools –> Port và chọn cổng COM tương ứng với FT232RL FTDI.

Nhấn để nạp chương trình. Khi chương trình nạp thành công, có thông báo “Done uploading”, ngắt kết nối giữa GPIO 0GND để ESP32-CAM hoạt động ở chế độ bình thường. Nhấn nút RST và quan sát đèn LED.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn