❇️ Chuyển hình ảnh thành văn bản / Image to Text

Tải ảnh lên trình chuyển đổi ảnh thành văn bản, nhấp vào convert và lấy chữ từ ảnh ngay lập tức.

Drag & Drop, Paste or Click to Upload Image

Image Preview
Loading...
Văn bản sẽ xuất hiện ở đây...

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn