Hướng dẫn nạp code mạch Arduino ATTiny85 chi tiết

Cách sử dụng ATtiny85 với Arduino IDE và hướng dẫn upload chương trình.


Mini ATTINY85 mặc dù có kích thước nhỏ nhưng khả năng xử lý vô cùng tuyệt vời. Mạch này tương tự như Arduino nhưng rẻ hơn và nhỏ hơn, với một loạt các chức năng mở rộng của nó và khả năng sử dụng Arduino IDE quen thuộc.

Mạch hoàn toàn tương thích với Arduino, có thể được lập trình trực tiếp qua USB, trên mạch tích hợp đèn LED nguồn và đèn LED báo trạng thái giúp bạn quan sát hoạt động dễ dàng hơn.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp: 5V (cổng MicroUSB).
 • Điện áp: 7-12V(qua Vin).
 • MCU: Attiny85.
 • Hỗ trợ trình biên dịch Arduino IDE
 • Jump IO 6 Pin: P0 – P5
 • Hỗ trợ cấp nguồn và nạp chương trình qua cổng MicroUSB

Mini Attiny pinout


Bước 1: Cài đặt Driver cho ATtiny85

 • Tải xuống Driver tại đây:  Link
 • Sau khi tải xuống tệp .zip > giải nén nó. và chạy 
 • Install drivers.exe (For 64 bit OS)
 • DPinst.exe (for 32 bit OS)

Bước 2: Cài đặt Board Packages cho Arduino

 • Sao chép url bên dưới này và dán vào File>Preference> Additional board manager url
http://digistump.com/package_digistump_index.json

 • Vào Tool>Board>Boards Manager và cài đặt Digistump AVR Boards

Bước 3: Cách upload chương trình

 • Chọn board Digispark (Default - 16.5mhz)

 • Vào Examples và chọn chương trình mẫu

 1. Ngắt kết nối module khỏi máy tính.
 2. Nhấn nút "Upload" trên Arduino IDE, sau đó sẽ hiển thị Plug in device now... (Will timeout in 60 seconds).
 3. Lúc này hãy kết nối module với máy tính.
 4. Chương trình sẽ được nạp vào vi điều khiển.

Code Blink

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {        
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(0, OUTPUT); //LED on Model B
 pinMode(1, OUTPUT); //LED on Model A or Pro
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(0, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 digitalWrite(1, HIGH);
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(0, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(1, LOW); 
 delay(1000);        // wait for a second
}

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn