Tìm hiểu về IC tham chiếu điện áp TL431

Giới thiệu:

IC TL431 là một IC điều chỉnh shunt có thể lập trình được, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng điện tử để cung cấp điện áp tham chiếu ổn định và chính xác. Nó có thể thay thế cho diode Zener trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp, nhưng có ưu điểm là điện áp đầu ra có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng hai điện trở bên ngoài.

Đặc điểm:

 • Điện áp đầu ra có thể điều chỉnh từ 2.5V đến 36V
 • Dòng điện đầu ra lên đến 100mA
 • Độ chính xác cao: ±0.5%
 • Hệ số nhiệt độ thấp: 0.1%/°C
 • Trở kháng đầu ra thấp: 0.22Ω
 • Dễ sử dụng, chỉ cần hai điện trở bên ngoài
 • Tiêu thụ dòng điện thấp
 • Kích thước nhỏ gọn

Sơ đồ chân:

 • Chân 1: Tham chiếu (Ref)
 • Chân 2: Anode (An)
 • Chân 3: Cathode (Cat)

Ứng dụng:

 • Nguồn điện: Cung cấp điện áp tham chiếu cho bộ điều chỉnh điện áp, tạo nguồn điện ổn định
 • Mạch so sánh: So sánh điện áp đầu vào với điện áp tham chiếu
 • Chống nhiễu: Lọc nhiễu và ổn định tín hiệu
 • Cảm biến nhiệt độ: Đo nhiệt độ bằng cách sử dụng biến đổi điện áp - nhiệt độ của TL431
 • Dao động: Tạo dao động điện tử

Cách sử dụng:

Để sử dụng TL431, cần kết nối hai điện trở bên ngoài với chân 1 và chân 3 để thiết lập điện áp đầu ra mong muốn. Giá trị của hai điện trở này được tính toán theo công thức sau:

Vout = Vref + (R1 / R2) * (Vout - Vref)

Trong đó:

 • Vout là điện áp đầu ra mong muốn
 • Vref là điện áp tham chiếu (2.5V)
 • R1 là điện trở nối từ chân 1 đến nguồn điện
 • R2 là điện trở nối từ chân 1 đến chân 3

Lưu ý:

 • Điện áp nguồn phải cao hơn điện áp đầu ra mong muốn ít nhất 2.5V.
 • Dòng điện tải tối đa không được vượt quá 100mA.
 • Nên sử dụng tụ điện lọc ở đầu ra để giảm nhiễu.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn