LCD E-Ink 7.5inch 800x480 - e-Paper Raw Panel Driver HAT - Arduino Test

Phần cứng cần thiết

Phiên bản e-Paper Raw Panel Driver HAT 

 • Các phiên bản khác nhau:

  1. Chân RST bây giờ dùng để điều khiển thiết lập lại chứ không phải để bật/tắt nguồn.
  2. Thêm chân PWR mới để bật/tắt nguồn.
  3. Gói nhỏ hơn và mỏng hơn cho cuộn cảm.
  4. Đầu nối PH2.0 8Pin được thay thế bằng đầu nối GH1.25 9Pin.
  5. Phiên bản in lụa được cập nhật Rev2.3.
 • Nếu muốn nâng cấp phiên bản, bạn có thể chọn một trong các cách sau:
  1. Cập nhật chương trình lên chương trình mới nhất (chương trình Arduino chỉ hỗ trợ 7.5inch e-Paper, 7.5inch e-Paper (B), 5.83inch e-Paper, 5.83inch e-Paper (B), 2.9inch e-Paper (D), 2.13inch e-Paper (D)).
  2. Kết nối chân PWR với 3,3V.
  3. Miếng đệm trống ở mặt sau được hàn bằng điện trở 47K (hoặc tương tự).

Cấu hình e-Paper Raw Panel Driver HAT 

Resistor (Display Config) Màn hình
0.47R (B) 2.13inch e-Paper (D), 2.7inch e-Paper, 2.9inch e-Paper (D)
3.7inch e-Paper, 4.01inch e-Paper (F), 4.2inch e-Paper
4.2inch e-Paper (B), 4.2inch e-Paper (C), 5.65inch e-Paper (F)
5.83inch e-Paper, 5.83inch e-Paper (B), 7.3inch e-Paper (G)
7.3inch e-Paper (F), 7.5inch e-Paper, 7.5inch e-Paper (B)
1.64inch e-Paper (G), 2.36inch e-Paper (G), 3inch e-Paper (G)
4.37inch e-Paper (G)
3R (A) 1.54inch e-Paper, 1.54inch e-Paper(B), 2.13inch e-Paper
2.13inch e-Paper (B), 2.66inch e-Paper, 2.66inch e-Paper (B)
2.9inch e-Paper, 2.9inch e-Paper (B)

Kết nối phần cứng

Sử dụng cáp 8PIN để kết nối, vui lòng tham khảo bảng tương ứng pin bên dưới:

e-Paper Arduino UNO Mega2560
VCC 5V 5V
GND GND GND
DIN D11 D51
CLK D13 D52
CS D10 D10
DC D9 D9
RST D8 D8
BUSY D7 D7
PWR D6 D6

Cài đặt IDE

Arduino IDE

Chạy thử (Demo)

 • Tải xuống bản demo trong Tài nguyên, giải nén nó vào thư mục "E-Paper_code" và bạn có thể xem nội dung sau:
 • Mở bản demo thử nghiệm: E-Paper_code\Arduino\epd7in5\epd7in5.ino (Tuỳ loại màn hình bạn đang sử dụng)
 • Chọn Board và Port tương ứng trong Tools trong Arduino IDE.
 • Cuối cùng nhấn upload, upload thành công như sau (Arduino 1.8.13).

Video

Tham khảo thêm:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn