Sự khác biệt giữa PAM, PWM và PPM

Định nghĩa của PAM

PAM là viết tắt của điều chế biên độ xung. Đây là một kỹ thuật điều chế trong đó biên độ của tín hiệu sóng mang xung được thay đổi theo biên độ của tín hiệu thông báo. Hình dưới đây biểu thị tín hiệu PAM:

Xem thêm:
Xung PWM là gì? Khái quát và ứng dụng của xung PWM

Như chúng ta có thể thấy trong hình minh họa ở trên, biên độ của các xung thay đổi theo biên độ của tín hiệu điều chế tương tự, giống như trong trường hợp điều chế biên độ. Nhưng điểm khác biệt chính là không giống như AM, ở đây sóng mang là một chuỗi xung chứ không phải là tín hiệu sóng liên tục.

PAM (Pulse Amplitude Modulation):

  • Điều chế biên độ xung: Thay đổi biên độ xung của chuỗi xung theo quy tắc nhất định để điều chỉnh giá trị đầu ra và dạng sóng.
  • Dùng cho tín hiệu analog.
  • Ví dụ: Âm thanh analog.

Định nghĩa của PWM

PWM là từ viết tắt được sử dụng để điều chế độ rộng xung. TrongPWM, độ rộng của xung thay đổi tùy theo biên độ của tín hiệu thông báo. Hình dưới đây cho thấy tín hiệu điều chế độ rộng xung:

Như chúng ta có thể thấy rằng không giống như PAM, trong kỹ thuật này, biên độ của tín hiệu là không đổi và chỉ có độ rộng là thay đổi. Kỹ thuật điều chế tần số tương tự như điều chế tần số bởi vì, do sự thay đổi độ rộng của xung, tần số của các xung trong tín hiệu điều chế xung có sự thay đổi.

PWM (Pulse Width Modulation):

  • Điều chế độ rộng xung: Thay đổi độ rộng xung của chuỗi xung theo quy tắc nhất định để điều chỉnh giá trị đầu ra và dạng sóng.
  • Dùng cho cả tín hiệu analog và digital.
  • Ví dụ: Điều khiển tốc độ động cơ, độ sáng đèn LED.

Định nghĩa PPM

PPM được sử dụng để điều chế vị trí xung. Đó là một kỹ thuật trong đó vị trí của các xung được thay đổi theo biên độ của tín hiệu điều chế. Hình dưới đây hiển thị tín hiệu PPM:

Ở đây biên độ xung và độ rộng xung là hai hằng số không thể hiện sự thay đổi theo biên độ của tín hiệu điều chế mà chỉ có vị trí thể hiện sự thay đổi. Cần lưu ý ở đây rằng vị trí của xung thay đổi theo các xung tham chiếu. Và các xung tham chiếu này không gì khác chính là các xungPWM. Về cơ bản, cạnh xuống của xung điều khiển đóng vai trò là điểm bắt đầu của xung PPM.

PPM (Pulse Position Modulation):

  • Điều chế vị trí xung: Thay đổi vị trí xung trong chuỗi xung theo quy tắc nhất định để điều chỉnh giá trị đầu ra và dạng sóng.
  • Dùng cho tín hiệu điều khiển servo.
  • Ví dụ: Điều khiển cánh tay robot, máy bay điều khiển từ xa.

Bảng so sánh:

Basis for Comparison PAM PWM PPM
Biến đổi Điều chỉnh biên độ của xung Điều chỉnh độ rộng của xung Điều chỉnh vị trí thời gian của xung
Khả năng chống nhiễu Thấp Cao Cao
Cần xung đồng bộ Không cần Không cần Cần
Công suất truyền tải Biến đổi Biến đổi Không thay đổi
Ứng dụng Hệ thống âm thanh, truyền thông analog Hệ thống điều khiển, điều khiển motor, nguồn điện DC-DC Servo, điều khiển RC

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn