Hướng dẫn nạp code cho Arduino Pro Mini

Có hai phương pháp phổ biến để nạp code cho Arduino Pro Mini:

1. Sử dụng mạch nạp Arduino UNO:

Cần chuẩn bị:

 • Mạch Arduino Pro Mini
 • Mạch Arduino UNO R3
 • Dây jumper
 • Cáp USB

Cách thực hiện:

Kết nối mạch:

Arduino Promini Arduino UNO R3
Vcc 5V
GND GND
TX TX
RX RX
RST RESET

Cài đặt phần mềm + Nạp code:

 • Cài đặt Arduino IDE nếu chưa có.
 • Cắm Arduino UNO R3 vào máy tính, mở Arduino IDE lên
 • Chọn Tools > Board > Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16MHz) w/ ATmega328.
 • Chọn cổng COM phù hợp.
 • Sau đó nạp code như bình thường.

2. Sử dụng mạch nạp FTDI/TTL:

Cần chuẩn bị:

 • Mạch Arduino Pro Mini
 • Mạch nạp FTDI/TTL
 • Dây jumper
 • Cáp USB

Cách thực hiện:

Kết nối mạch:

Arduino Pro mini USB to serial UART/FTDI
VCC VCC
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
DTR DTR

Cài đặt phần mềm + Nạp code:

 • Cài đặt Arduino IDE nếu chưa có.
 • Cắm mạch nạp FTDI/TTL/UART vào máy tính, mở Arduino IDE lên
 • Chọn Tools > Board > Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16MHz) w/ ATmega328.
 • Chọn cổng COM phù hợp.
 • Sau đó nạp code như bình thường.

Lưu ý:

 • Trước khi nạp code, đảm bảo đã chọn đúng board và cổng COM trong Arduino IDE.
 • Nếu gặp lỗi khi nạp code, hãy thử khởi động lại máy tính hoặc thay đổi cáp USB.

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn