Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Đóng Ngắt Relay XH-W1411

Giới thiệu

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Đóng Ngắt Relay XH-W1411 sử dụng hệ thống điều khiển MCU và đầu dò phát hiện nhiệt độ có độ chính xác cao, sản phẩm này tốt hơn so với các sản phẩm cùng loại về hiệu suất và độ chính xác kiểm soát nhiệt độ.

Trên mạch được trang bị 3 led 7 đoạn khác nhau, có thể hiển thị thời gian thực cho giá trị bắt đầu và dừng, hơn nữa, nó có các chức năng khác như làm việc ngắt quãng, chuyển đổi thời gian, v.v.

Mạch có thể được sử dụng rộng rãi trong trồng trọt trong nhà kính, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, kiểm soát nhiệt độ phòng máy tính và các lĩnh vực khác.

Chức năng của mạch XH-W1411

  • Ở chế độ bình thường mạch sẽ hoạt động với chức năng giống với model XH-W1401
  • Ở chế độ F1 mạch sẽ đóng, ngắt relay theo thời gian, hai số bên trái là thời gian relay on, hai số bên phải là thời gian relay off. Thời gian tính bằng phút, tối đa là 99 phút
  • Ở chế độ F2 mạch được sử dụng để cài đặt thời gian on, với 2 số bên trái là số giờ, 2 số bên phải là số phút. Sau khi kết thúc thời gian on thì relay sẽ áp đến khi nào được cấp lại nguồn
  • Ở chế độ F3 mọi thao tác cài đặt giống với chế độ F2, nhưng chức năng của mạch được sử dụng cài đặt thời gian off

Để khôi phục cài đặt gốc cần thực hiện các thao tác sau

  • Rút nguồn ra, sau đó nhấn giữ đồng thời 2 nút tăng giảm của phía bên trái (stop) sau đó cấp nguồn vào.

Để cài đặt nhiệt độ chênh lệch cần thực hiện các thao tác sau

  • Rút nguồn ra, sau đó nhấn giữ 1 nút giữa (nút Set) sau đó cấp nguồn vào
  • Màn hình sẽ hiện thị thông số (-- 00 --)
  • Hiệu chỉnh nhiệt độ chênh lệch
  • Nhiệt độ hiển thị ra màn hình theo công thức: nhiệt độ hiển thị màn hình = nhiệt độ đo được + nhiệt độ hiệu chỉnh

Sơ đồ đấu nối

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn