Sự khác biệt giữa SCR và TRIAC?

SCR và TRIAC là những thiết bị bán dẫn quan trọng nhất được sử dụng trong các mạch điện tử công suất.

Lý do chính cho sự khác biệt giữa SCR và TRIAC là do cấu trúc của nó, trong đó SCR là thiết bị bán dẫn một chiều, nhưng TRIAC là thiết bị bán dẫn hai chiều.

SCR (Silicon Controlled Rectifier):

  • SCR là một loại thiết bị chuyển mạch một chiều, có thể chuyển từ trạng thái không dẫn sang trạng thái dẫn (chế độ conduction) bằng cách áp dụng một xung kích cực (gate pulse) tới cổng (gate) của nó.
    SCR chỉ hoạt động cho dòng điện một chiều.
  • Một khi SCR đã được kích hoạt, nó sẽ duy trì trạng thái dẫn cho đến khi dòng điện qua nó giảm đến mức được gọi là dòng giữ (holding current) hoặc khi điện áp trên nó giảm đến mức được gọi là điện áp ngắt (off-state voltage).
  • SCR thường được sử dụng trong các ứng dụng như điều khiển tải nặng, điều khiển tốc độ motor, và các ứng dụng điều khiển điện áp.

Triac (Triode for Alternating Current):

  • Triac là một loại thiết bị chuyển mạch hai chiều, có thể chuyển từ trạng thái không dẫn sang trạng thái dẫn và ngược lại khi áp dụng xung kích cực (gate pulse) tới cổng của nó.
  • Triac hoạt động cho cả dòng điện xoay chiều (AC) và một chiều (DC), cho phép điều khiển các tải chứa dòng xoay chiều như đèn halogen, đèn sợi đốt, và các ứng dụng điều khiển điều hòa không khí.
  • Triac cũng duy trì trạng thái dẫn cho đến khi dòng điện qua nó giảm đến mức được gọi là dòng giữ hoặc khi điện áp trên nó giảm đến mức được gọi là điện áp ngắt.
  • Triac thường được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển độ sáng đèn, tốc độ quạt, và các ứng dụng điều khiển nhiệt độ.

Sau đây là những khác biệt khác giữa SCR (bộ chỉnh lưu điều khiển bằng silicon) và TRIAC (triode cho dòng điện xoay chiều):

SCR TRIAC
SCR là viết tắt của "Silicon Controlled Rectifier". TRIAC là viết tắt của "Triode for Alternating Current".
Cấu tạo SCR.
Cấu tạo TRIAC.

SCR: Gồm 3 cực: Anode (A), Cathode (K) và Gate (G).

TRIAC: Gồm 3 cực: MT1 (Main Terminal 1), MT2 (Main Terminal 2) và Gate (G).

Ký hiệu SCR.
Ký hiệu TRIAC.
SCR chỉ dẫn dòng điện theo một hướng nên nó là thiết bị một chiều TRIAC dẫn dòng điện theo cả hai hướng nên nó là thiết bị hai chiều
SCR chủ yếu được sử dụng để điều khiển nguồn DC TRIAC điều khiển DC cũng như nguồn AC
SCR chỉ có thể được kích hoạt bởi xung dương TRIAC có thể được kích hoạt bằng xung dương hoặc xung âm
Trong SCR chỉ có thể có một chế độ hoạt động Trong TRIAC có thể có bốn chế độ hoạt động khác nhau
Đáng tin cậy hơn. Ít đáng tin cậy hơn.
Vì SCR là Thiết bị một chiều nên tính phân cực phải được duy trì khi kết nối với bất kỳ mạch nào. Vì TRIAC là Thiết bị hai chiều nên nó có thể được kết nối bằng mạch điện theo bất kỳ cách nào.
Ví dụ về SCR: BT169D, 25TTS12, 5P4M, BT151, v.v. Ví dụ TRIAC: BT131, MAC97A, BTA24, BTA41, v.v.

Nguyên lý hoạt động:

SCR: Chỉ dẫn dòng điện một chiều từ A sang K và chỉ có thể được kích hoạt bằng xung dương đặt vào cực G.

TRIAC: Dẫn dòng điện hai chiều qua MT1 và MT2 và có thể được kích hoạt bằng xung dương hoặc xung âm đặt vào cực G.

Ứng dụng:

SCR: Dùng để điều khiển dòng điện một chiều, ví dụ như trong các mạch chỉnh lưu có điều khiển, điều tốc động cơ một chiều, v.v.

TRIAC: Dùng để điều khiển dòng điện hai chiều, ví dụ như trong các mạch điều hòa độ sáng đèn, điều khiển tốc độ động cơ hai chiều, v.v.

Kết luận:

Lựa chọn sử dụng SCR hay TRIAC phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể. SCR phù hợp cho các ứng dụng điều khiển dòng điện một chiều, trong khi TRIAC phù hợp cho các ứng dụng điều khiển dòng điện hai chiều.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn