DIY Mạch đèn ngủ USB tự động bật tắt | Automatic USB night light circuit

Chào các bạn,

Hôm nay mình sẽ làm một Mạch đèn ngủ USB tự động bật tắt chỉ với một vài linh kiện điện tử cơ bản.

Bắt đầu thôi!

Chuẩn bị

Linh kiện Giá trị SL
Transistor NPN BC547 1
Mạch Ra Chân USB Đực Type A 1
LED 5mm 1
Quang Trở (LDR) 1
Điện trở 47 KOhm 1

Sơ đồ mạch

Hàn nối mạch

  • Bước 1: Kết nối chân E (Emitter) của transistor với cực dương (+) của LED

  • Bước 2: Kết nối chân C (Collector) và B (Base) của transistor với điện trở 47 KOhm

  • Bước 3: Kết nối quang trở

  • Bước 4: Kết nối với cổng USB

Demo

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn