5,000+ Photoshop Gradients Miễn Phí cho Designers

Photoshop Gradients miễn phí

5,000+ Photoshop Gradients thumbnail

Các gói miễn phí này có thể được thêm vào thư viện cài sẵn của bạn để cung cấp cho bạn bộ sưu tập gradient đa dạng, dễ truy cập, có thể bổ sung nhiều thứ vào thiết kế, hình minh họa hoặc ảnh của bạn.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các gói bao gồm hơn 5.000 gradient riêng lẻ, tất cả đều miễn phí tải xuống.

Tất cả tài nguyên trong phần này đều có định dạng .grd. Đây là định dạng tệp dành cho các Photoshop gradient presets. Bạn sẽ cần quyền truy cập vào Photoshop để sử dụng các tệp này.

80s Photoshop Gradients (150)

80s Photoshop Gradients

Sky Gradients (200)

Sky Gradients

Realistic Sky Gradients (44)

Realistic Sky Gradients

Sky Gradients (7)

Sky Gradients

Sky Gradients (11)

Sky Gradients

Free Sunset Gradients (20)

Free Sunset Gradients for Photoshop

Photoshop Gradients (400)

Photoshop Gradients

Photoshop Gradient Varieties (208)

Photoshop Gradient Varieties

Duotone Gradients (40)

Duotone Gradients

Duotone Gradients (200)

Duotone Gradients

Duotone Gradient Presets (26)

Duotone Gradient Presets

Blue Gradients (200)

Blue Gradients

Gold Gradients (200)

Gold Gradients

Rose Gold Gradients (200)

Rose Gold Gradients

Silver Gradients (200)

Silver Gradients

Free Gradient Maps (160)

Free Gradient Maps

Photoshop Gradient Maps (200)

Photoshop Gradient Maps

Floral Gradients (32)

Floral Gradients

Free Photoshop Gradient Pack (300)

Free Photoshop Gradient Pack

Free Gradient Pack (300)

Vibrant & fresh gradients với cảm giác hiện đại.

300 Gradient Pack

Stunning Gradients (40)

Stunning Gradients

Beautiful and Versatile Gradients (300)

300 Beautiful and Versatile Gradients

Fruity Gradients (15)

Fruity Gradients

Realistic Sky Gradients (15)

Realistic Sky Gradients

Pastel Gradients (12)

Pastel Gradients

UI Gradient Styles (150 gradients)

UI Gradients

Free PS Gradients (100+)

Free PS Gradients

Gradients (43)

43 Gradients

Dark Photoshop Gradients (32)

Dark Photoshop Gradients

Gradient Backgrounds

Các tài nguyên trong phần này không phải là các tệp cài sẵn gradient của Photoshop. Thay vì định dạng .grd, đây là những hình nền lớn ở định dạng JPG hoặc PNG. Những nền gradient được thiết kế sẵn này có thể hữu ích.

Gradient Backgrounds Vol. 1 (1,000)

Gradient Backgrounds Volume 1

Gradient Backgrounds Vol. 2 (1,000)

Gradient Backgrounds Volume 2

Free Mesh Gradient Collection (100)

Free Mesh Gradient Collection

Pink and Blue Gradient Backgrounds (15)

Pink and Blue Gradient Backgrounds

Unicorn Vector Gradients (25)

Unicorn Vector Gradients

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn