PL-2303HX Cáp Chuyển Đổi USB to RS485/RS422 - Fix Lỗi Phased Out Since 2012

PL-2303HX Cáp Chuyển Đổi USB to RS485/RS422 là một bộ chuyển đổi USB sang RS485/422 cho phép người sử dụng PC kết nối thiết bị RS-485/422 của mình với hệ thống sử dụng giao diện USB bằng cách gắn bộ chuyển đổi vào PC.

Với bộ chuyển đổi, người sử dụng có thêm một cổng RS-485 hoặc RS-422. Bộ chuyển đổi đặc biệt phù hợp với PLC, máy in, hệ thống POS và các thiết bị điều khiển công nghiệp.

Sơ đồ kết nối:

  • RS485

  • RS422

Fix Lỗi Phased Out Since 2012

  • Khi cắm cáp chuyển đổi vào máy tính sẽ báo lỗi Phased Out Since 2012

  • Click  chuột phải chọn Update driver

  • Chọn Browser my computer for drivers

  • Chọn Let me pick...

  • Chọn thứ tự như hình.

  • Chọn browser -> file ser2pl.inf -> open -> ok.

  • Chọn Next.

  • Fix lỗi xong bây giờ có thể truyền data bình thường rồi nhé.

File fix lỗi: Tải về

Phần mềm Terminal: Hercules Terminal

Video: 

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn