(AVR) 1 Nút Nhấn Nhiều Chức Năng - CodeVisionAVR

Trong bài viết này mình sẽ viết chương trình sử dụng 1 nút nhấn 2 chúc năng với ATMEGA16

Sơ đồ mô phỏng

Sơ đồ giải thuật

Code

/*******************************************************
Chip type : ATmega16 Program type : Application AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 *******************************************************/ #include <mega16.h> #define BT PINA.0 #define LED1 PORTB.0 #define LED2 PORTB.1 unsigned char count_T0,count; interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0 = 130; // luu gia tri dem count_T0++; } void main(void) { DDRA = 0x00; PORTA = 0xff; DDRB = 0xff; PORTB = 0x00; TCCR0 = (1<<CS01)|(1<<CS00); //prescaler = 64 TCNT0 = 130; // x= 0.001(1ms) * 8000000 / 64 = 125 // TCNT0 = 255 - 125 = 130 TIMSK |= (1<<TOIE0); // mode Normal, cho phép ngat #asm ("sei") while (1) { if (!BT) { count = 0; do { if (count_T0 > 200) { count++; count_T0 = 0; } } while ((count < 5) && (!BT)); if (count == 5) { LED1 = ~LED1; while(!BT); } else { LED2 = ~LED2; } } } }

Demo

Nhận xét

 1. Nặc danh20/2/22

  Newest Slot Machine - The King Casino - Slots & Live
  Discover new 메리트 카지노 주소 slot machines at The King 더킹 카지노 사이트 Casino! Explore hundreds of other popular games, 바카라 필승 전략 get a 더킹 카지노 회원 가입 100% match bonus on your first deposit and play for real. 코인 바카라

  Trả lờiXóa
 2. The Venetian Grand Opening in Las Vegas
  › hotel › las-vegas 영천 출장마사지 › hotel › las-vegas Jan 1, 2020 — Jan 1, 용인 출장샵 2020 The Venetian Grand Opening in Las Vegas. The Venetian Grand Opening in Las Vegas. The Venetian Grand Opening in 안동 출장안마 Las 안성 출장마사지 Vegas. The Venetian Grand Opening in Las Vegas. The Venetian Grand Opening in 제천 출장샵 Las Vegas.

  Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn